Bedah 1 | Untuk 18+- vệ sinh tay bedah menurut ai ,Bedah menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan wang tambahan. Bedah memang pintar dia dalam soal menggoda lelaki. Dan jika dibandingkan dengan gadis-gadis lain di tempat kerjanya ternyata Bedah memang mempunyai banyak kelebihan. Untuk itu tidak hairanlah sekiranya dia sentiasa mempunyai wang yang banyak.Bedah 1 | Untuk 18+Bedah menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan wang tambahan. Bedah memang pintar dia dalam soal menggoda lelaki. Dan jika dibandingkan dengan gadis-gadis lain di tempat kerjanya ternyata Bedah memang mempunyai banyak kelebihan. Untuk itu tidak hairanlah sekiranya dia sentiasa mempunyai wang yang banyak.