PROSEDUR SISTEM - IAIN PURWOKERTO- giặt khô prosedur ,Prosedur ini berlaku di Lingkungan IAIN Purwokerto. 2.2. Prosedur Pengendalian Dokumen ini mengatur pengendalian semua dokumen terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, meliputi manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, formulir, dokumen internal dan dokumen eksternal yang berlaku di IAIN Purwokerto. 3. DEFINISI: 3.1.PROSEDUR PENGAUDITAN Tarikh: 30/04/2013PROSEDUR PENGAUDITAN Tarikh: 30/04/2013 . 1.0 TUJUAN . Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. 2.0 SKOP . Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan kecuali pengauditan kehilangan dan siasatan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN . Nombor / Kod Rujukan Tajuk DokumenPROSEDUR PENGAUDITAN Tarikh: 30/04/2013

PROSEDUR PENGAUDITAN Tarikh: 30/04/2013 . 1.0 TUJUAN . Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. 2.0 SKOP . Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan kecuali pengauditan kehilangan dan siasatan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN . Nombor / Kod Rujukan Tajuk Dokumen

Contact the supplier

PROSEDUR SISTEM - IAIN PURWOKERTO

Prosedur ini berlaku di Lingkungan IAIN Purwokerto. 2.2. Prosedur Pengendalian Dokumen ini mengatur pengendalian semua dokumen terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, meliputi manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, formulir, dokumen internal dan dokumen eksternal yang berlaku di IAIN Purwokerto. 3. DEFINISI: 3.1.

Contact the supplier

(DOC) Draft prosedur K3 | Tanzilal Pratama - Academia.edu

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Contact the supplier