Hangar - hangar.rs- cửa hàng sanatizer ,HANGAR je platforma koja funkcioniše kao Affiliate program i posreduje između partnerskih online prodavnica i njihovih potencijalnih kupaca i/ili korisnika njihovih usluga. Cilj HANGARA je, sa jedne strane, da partnerske online prodavnice dobiju što bolju promociju svoje ponude, povećaju broj ostvarenih kupovina i izgrade što bolje odnose sa svojim kupcima, dok, sa druge strane, želimo ...